Làm tốt công tác tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 2, 27.07.2020 | 21:20:06
370 lượt xem

Chiều 27-7, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban dự và chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu,  Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban giao Thường trực Tiểu ban bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Từ đó, các thành viên xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, với lộ trình cụ thể. Trong đó, cần tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu của Đại hội; những thành tựu đạt được, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, địa phương; cổ vũ phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng bộ và nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết, chuẩn bị mọi mặt để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. 

 Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...