HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ X

Thứ 6, 24.07.2020 | 11:41:37
297 lượt xem

Trong hai ngày ngày 23 và 24/7, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ X.

HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ X.

6 tháng đầu năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song tổng giá trị sản xuất của huyện Đông Hưng vẫn đạt trên 6.464 tỷ đồng, bằng 42,9% kế hoạch năm và tăng 3,12% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 1,6%; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 4,6%; thương mại dịch vụ tăng 0,9%. Bên cạnh đó chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì; công tác cải cách hành chính được chú trọng; lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến. Công tác Quốc phòng An ninh được đảm bảo...

HĐND huyện Đông Hưng thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách huyện...Đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, chất vấn, và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

CTV Đài TTTH Đông Hưng

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...