Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 24.07.2020 | 11:19:37
283 lượt xem

Sáng nay (24/7), đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

Theo đó, Đề án Xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 2020 – 2022, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thông minh và chính quyền điện tử để đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các các cấp chính quyền. Tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên: Giáo dục; Y tế; Giao thông; Môi trường; Nông nghiệp; Du lịch. Giai đoạn 2023 – 2025, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thông minh đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực. 

Hạ tầng đô thị thông minh và chính quyền điện tử đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực

Giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các dự án triển khai trong giai đoạn 2022 – 2025 theo nhu cầu của thực tế. Mục đích, nhằm tạo sự đột phá trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và nâng cao chất lượng hưởng thụ dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh như: hệ thống kinh tế tài chính thông minh; hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Thái Bình; dịch vụ thông minh trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội và các dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực khác.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...