Ngành thanh tra đã thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 13.700 tỷ đồng

Thứ 4, 22.07.2020 | 18:01:12
190 lượt xem

Sáng nay (22/7), Thanh tra Chính Phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra 6 tháng cuối năm 2020. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020, tại điểm cầu Thái Bình

6 tháng qua toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 76.000 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua Thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Phát hiện các vi phạm về kinh tế, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 13.700 tỷ đồng, đã kịp thời kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với các tập thể, cá nhân vi phạm. 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các Bộ, Ngành, địa phương cần tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...