Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác tư pháp

Thứ 6, 17.07.2020 | 16:55:25
215 lượt xem

Sáng ngày 17/7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 điểm cầu tỉnh Thái Bình

6 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước và từng địa phương. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được cải thiện tốt hơn. 

Các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; giải quyết số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm.  

Điểm cầu Bộ tư pháp

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành 6 tháng cuối năm là: Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm. Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...