Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức sản xuất trong HTX

Thứ 4, 15.07.2020 | 15:19:11
326 lượt xem

Sáng ngày 15/7, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, ổn định sản xuất sau đại dịch Covid-19.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Thái Bình

Tính đến nay, toàn tỉnh có 448 HTX, trong đó 404 HTX là thành viên của Liên minh HTX, tập trung hoạt động theo lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân. 

Các HTX liên tục phát triển các khâu dịch vụ, vận động sâu rộng thành viên liên kết theo kinh tế tập thể, chủ động phối hợp với nhiều tổ chức kinh tế gắn sản xuất theo chuỗi giá trị. Song, số HTX theo chuỗi giá trị sản phẩm chưa rõ nét. Do đó, thời gian tới, Liên minh HTX tiếp tục tạo nhiều cơ chế khuyến khích các HTX thành viên đổi mới hình thức, phù hợp với kinh tế thị trường, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. 

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng, Kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam

Với những hoạt động tích cực, 52 tập thể, cá nhân nhận khen thưởng, kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam trong lần này.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...