Tiền Hải khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

Thứ 4, 15.07.2020 | 11:37:08
250 lượt xem

Sáng nay (15/7), HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 10 nghe và đánh giá lại kết quả và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2020.

HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ 10

6 tháng năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội của huyện vẫn có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng trên 2,6%, công nghiệp xây dựng tăng gần 4%, thương mại dịch vụ tăng 0,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt trên 650 tỷ đồng. 6 tháng qua đã có thêm 9 dự án đầu tư vào địa bàn huyện với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 220 tỷ đồng. 

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, 2 xã Tây Giang và Đông Lâm được hội đồng cấp tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyến biến tích cực. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Tiền Hải sẽ kiện toàn lại các chức danh Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...