6 tháng kinh tế Vũ Thư tăng trưởng khá

Thứ 4, 15.07.2020 | 11:12:39
306 lượt xem

Dù chịu sự tác động của đại dịch covid 19 nhưng 6 tháng đầu năm 2020 nền kinh tế huyện Vũ Thư duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả được nêu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Trong đó đáng chú ý giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 1,28%. Các nhóm nghề phát triển như chế biến nông sản, thực phẩm, gỗ, may mặc. Triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19 theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng cho trên 22.700 đối tượng thuộc nhóm V. Công tác giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc theo tinh thần “5 tại chỗ” đã tạo điều kiện hơn cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. 

Huyện Vũ Thư tiếp tục các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020

6 tháng cuối năm 2020, huyện Vũ Thư tiếp tục các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó quan tâm, hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2020. Kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo nội dung, kế hoạch đề ra.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...