Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Thứ 2, 13.07.2020 | 18:22:22
231 lượt xem

Chiều ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở tài nguyên và môi trường báo cáo việc giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần Cát Đại Lợi và công ty cổ phần thương mại Thành Đạt.

UBND tỉnh họp nghe Sở tài nguyên và môi trường báo cáo việc giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần Cát Đại Lợi và công ty cổ phần thương mại Thành Đạt

Sau khi nghe đại diện Sở tài nguyên và môi trường báo cáo các phương án, quan điểm giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần Cát Đại Lợi Chi nhánh Thái Bình về thời gian, thời điểm khai thác một số mỏ cát của công ty đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đồng ý chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu công ty Cát Đại Lợi phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 23 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Phải dừng việc khai thác khi có báo động lũ cấp 1 hoặc là theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Đồng thời công ty phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về đảm bảo môi trường và những quy định về phòng chống thiên tai, an ninh trật tự.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Giao cho Sở tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh và địa phương có liên quan phối hợp trong công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của công ty Cát Đại Lợi.

Công ty cổ phần Cát Đại Lợi chuyên về khai thác cát

Về đề xuất của công ty cổ phần thương mại Thành Đạt, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhất trí cho vận hành thử nghiệm hệ thống lò đốt rác công nghệ cao để xử lý rác thải sinh hoạt không tái chế được tại khu 3B thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ. Trong quá trình vận hành thử nghiệm phải có đánh giá tác động môi trường, báo cáo quy chuẩn kỹ thuật của lò đốt. Công ty phải xử lý thật tốt các vấn đề về môi trường, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành thử nghiệm. Huyện Quỳnh Phụ phối hợp công ty làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...