Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Đảng ủy khối doanh nghiệp tinh gọn, hiệu quả

Thứ 7, 11.07.2020 | 15:32:14
208 lượt xem

Với mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm đầu mối bên trong, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình công bố Quyết định thành lập các Ban trực thuộc và đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Như vậy, từ 5 đầu mối phòng ban trực thuộc, sau khi sáp nhập, đến nay Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình còn 2 ban là: Ban tuyên giáo - đoàn thể và Ban tổ chức – kiểm tra và 1 khối văn phòng. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy dựa trên tiêu chí đảm bảo hài hòa giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. 

Ra mắt Ban đoàn thể và khối văn phòng sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức

Về thực hiện nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm, đảng ủy Khối cùng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội các cấp trong đó có đại hội đảng bộ khối sẽ diễn ra cuối tháng 7 và đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mai Liên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...