Các báo cáo tờ trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI

Thứ 6, 10.07.2020 | 17:22:56
477 lượt xem

Sáng 10-7, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trình bày. Sau đây là danh sách các Báo cáo và Tờ trình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trình bày báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16

Các báo cáo bao gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Thái Bình. Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Các Tờ trình bao gồm: 

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Tờ trình về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

Tờ trình về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

Tờ trình về việc phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

Tờ trình về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho ngư dân mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Tờ trình về việc phê duyệt số lượng tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020.

Tờ trình về việc sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Tờ trình về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.

Tờ trình về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải.

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư);

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống lạt lở và cứng hóa mái bờ song Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương; 

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao

Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình.

Tờ trình về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021.

Tờ trình về việc quy định thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ năm học 2020-2021.

Tờ trình về việc quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2021 của HDDND tỉnh và nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh./.

   Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...