Thành phố Thái Bình: tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 16.800 tỷ đồng

Thứ 6, 10.07.2020 | 11:16:45
187 lượt xem

Chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm 2020 là mục tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình khóa 28 nhiệm kỳ 2020- 2025 kết luận tại Hội nghị lần thứ 2 tổ chức vào chiều qua ngày 09/7.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình khóa 28 nhiệm kỳ 2020- 2025

6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 16.800 tỷ đồng, tăng 3,23% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 789 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, bằng 84,9% so với cùng kỳ. 

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng hoạt động được nâng lên.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện các quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ; phát triển hiệu quả các vùng trồng cây cảnh, hoa, rau an toàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án trọng điểm theo kế hoạch.

CTV Đài TT- TH Thành phố 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...