Xây dựng huyện Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững

Thứ 4, 08.07.2020 | 19:17:38
221 lượt xem

Nhiệm kỳ 2015 -2020, kinh tế huyện Quỳnh Phụ có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Đây là tiền đề để huyện Quỳnh Phụ đề ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn, xây dựng Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững.

Hướng tới Đại hội, Quỳnh Phụ đang xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

 Đến nay, Quỳnh Phụ là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển mạng lưới giao thông, xử lý tốt rác thải, chất thải rắn sinh hoạt theo hướng không đốt, không chôn lấp, không nước thải ra môi trường. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu Đại hội và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt lợi thế, thu hút đầu tư đạt cao, tăng mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư và đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện Quỳnh Phụ như Tập đoàn Thaco - Trường Hải, Tập đoàn Hương Sen, Công ty MXP… 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản giảm xuống còn khoảng 10% trong cơ cấu kinh tế của nhiệm kỳ tới. Đồng thời, phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện Quỳnh Phụ

Với việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,22% trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Quỳnh Phụ là địa phương có mục tiêu tăng trưởng cao thứ 4 toàn tỉnh Thái Bình trong 5 năm tới, chỉ sau thành phố Thái Bình và 2 huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình là Thái Thụy và Tiền Hải. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ trong việc đưa địa phương này trở thành 1 huyện phát triển nhanh và bền vững.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...