Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Thứ 5, 02.07.2020 | 11:32:29
245 lượt xem

Sáng nay (02/7), Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ thi đua khen thưởng nhằm cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh Thái Bình về công tác thi đua khen thưởng, từ đó nâng cao công tác lưu trữ, thẩm định hồ sơ khen thưởng ngay từ cơ sở. 

Theo quy định của tỉnh Thái Bình, những trường hợp đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ không xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thành lập, thời gian chưa đủ 12 tháng và chưa làm tốt công tác cải cách hành chính trong thời điểm đề nghị khen thưởng cũng sẽ không được xét.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...