Đổi mới công tác Dân vận phải hướng về cơ sở

Thứ 4, 01.07.2020 | 18:29:33
249 lượt xem

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thực hiện hiệu quả các phòng trào thi đua dân vận khéo là chỉ đạo của đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị sơ kết công tác dân vận tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm 2020

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, công tác dân vận các cấp đã thực hiện tốt tuyền truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng năm 2020, các huyện,thành phố đã đăng ký xây dựng gần 1.400 mô hình dân vận khéo, trong đó có gần 1.000 mô hình đã được triển khai thực hiện. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm. Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở từng bước được phát huy. 

Đồng chí Đặng Thanh Giang,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 để ổn định sản xuất và phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng chủ động, kịp thời, sâu sát cơ sở. Thực hiện hiệu quả các phòng trào thi đua dân vận khéo. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...