Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 4, 01.07.2020 | 11:02:00
298 lượt xem

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện hiệu quả các phòng trào thi đua dân vận khéo là những nhiệm vụ trọng tâm được thảo luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, công tác dân vận các cấp đã thực hiện tốt tuyền truyền,vận động nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các phòng trào thi đua dân vận khéo. 6 tháng năm 2020, các huyện,thành phố đã đăng ký xây dựng gần 1.400 mô hình dân vận khéo, trong đó có gần 1.000 mô hình đã được triển khai thực hiện. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm. Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở từng bước được phát huy.

 Đại biểu các huyện, thành phố đã thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dân vận khéo.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...