Đảng bộ huyện Kiến Xương ra mắt Ban chấp hành và bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 3, 30.06.2020 | 18:07:55
1,013 lượt xem

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay (30-6) Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc

Mở đầu phiên bế mạc, Đại hội đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Xương khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, hội nghị đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Và bầu đồng chí Vũ Ngọc Trì giữ chức Bí thư Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Lực giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí.

Bỏ phiếu bầu các chức danh tại đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu, nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Kiến Xương phát triển nhanh, bền vững. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu như bình quân giai đoạn 2021-2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm tăng 10,02% trở lên, giải quyết việc làm mới cho trên 5,4 nghìn lao động/năm. 

Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 85% chính quyền đạt trong sạch vững mạnh.

 Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 118 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77,38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Trên 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu vì mục tiêu kinh tế phát triển, văn hóa – xã hội tiến bộ, an ninh – quốc phòng vững mạnh, đời sống nhân dân nâng cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Tại phiên bế mạc, Đại hội cũng đã bầu 29 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CTV Đài TT-TH  Kiến Xương 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...