Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Thái Bình khóa 21

Thứ 2, 29.06.2020 | 18:26:45
404 lượt xem

Chiều ngày 29/6, HĐND thành phố Thái Bình khóa 21 tổ chức kỳ họp bất thường thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua một số tờ trình của UBND Thành phố.

HĐND thành phố Thái Bình khóa 21 tổ chức kỳ họp bất thường thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố, tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xét và thông qua Tờ trình của HĐND Thành phố về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng. Tờ trình về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND Thành phố và tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xét và thông qua Tờ trình của HĐND Thành phố về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Đình An.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung một số chức danh

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND Thành phố đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Trần Ngọc Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức và đồng chí Trần Ngọc Phú được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND và HĐND Thành phố

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố cũng xét và thông qua 8 tờ trình của UBND Thành phố về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình.

CTV Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...