Nguồn vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp ước đạt trên 1.200 tỷ đồng

Thứ 6, 26.06.2020 | 19:12:30
303 lượt xem

Sáng 26/6, Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020

Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX ước đạt 1.761 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp là 1.264 tỉ đồng, đạt gần 72% trên tổng số, số còn lại là của các HTX phi nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân.

6 tháng đầu năm 2020, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra, thể hiện rõ hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị thành viên. Tăng cường sự liên kết giữa các thành viên liên minh. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới Liên minh HTX tỉnh cần khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn ban chỉ đạo HTX. Sớm có kế hoạch tuyên truyền đến các cấp để góp phần thay đổi về cơ bản cách nhìn nhận của xã hội đối với kinh tế tập thể theo hướng tích cực. Phối hợp với các sở ban ngành tuyên truyền luật HTX 2012. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa công tác dạy nghề và đào tạo nghề.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...