Hội nghị lần thứ ba Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kì 2019-2024

Thứ 5, 25.06.2020 | 19:00:55
242 lượt xem

Chiều nay (25/6), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lần thứ ba sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kì 2019-2024. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kì 2019-2024

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

6 tháng năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn kết dân tộc triển khai có hiệu quả các chương trình công tác. Tích cực vận động và tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch covid19 với số tiền trên 14,4 tỉ đồng cùng nhiều hiện vật với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 24 Nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 800 triệu đồng cho các hộ nghèo. Phối hợp tổ chức 19 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Tiếp gần 1200 lượt công dân, tiếp nhận hơn 500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, xử lí và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết đúng quy định, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. 

Hội nghị hiệp thương kết nạp Hội người Khuyết tật tỉnh Thái Bình làm thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh.

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước.

Hội nghị đã hiệp thương, kết nạp Hội người Khuyết tật tỉnh Thái Bình làm thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh. Bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII. 

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...