Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Thứ 7, 13.06.2020 | 11:04:48
317 lượt xem

Nhằm chủ động trong các tình huống sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Điện lực Quỳnh Phụ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện.

Công nhân Điện lực Quỳnh Phụ kiểm tra đường dây tải điện

Điện lực Quỳnh Phụ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, nhất là tại các điểm xung yếu, thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn vận hành, từ đó kịp thời lập phương án gia cố, xử lý, thay thế. Tăng cường kiểm tra và yêu cầu các tổ, đội quản lý đường dây phát quang cây cối trong hàng lang lưới điện. Bổ sung và hoán đổi vị trí 16 máy biến áp, gia cố hệ thống xà, sứ, nâng tiết diện đường dây truyền tải và thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trên lưới điện. 

Để bảo đảm công tác phòng, chống lụt, bão có hiệu quả, Điện lực Quỳnh Phụ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng thay thế, kiểm tra, sửa chữa, trang bị bổ sung kịp thời các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng, chống lụt bão ở địa phương và của công ty nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...