Báo cáo kết quả việc đưa Trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đi vào vận hành

Thứ 5, 11.06.2020 | 16:09:31
557 lượt xem

Sáng ngày 11/6, UBND tỉnh Thái Bình nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo kết quả thực hiện việc đưa trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đi vào vận hành thử nghiệm và kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 28 ngày 18/5/2020. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện việc đưa trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đi vào vận hành thử nghiệm

Dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương được phê duyệt tại Quyết định 2032 ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh. Cụm thiết bị xử lý nước thải với công suất 800 m3/ngày đêm. Đến nay phần xây dựng đã hoàn thành 99% nội dung công việc trong hợp đồng, chỉ còn lại phần sơn tường để lại chờ công trình bàn giao đưa vào sử dụng sẽ hoàn thành. Đối với phần thiết bị đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, thực hiện công tác chạy thử liên động không tải và chạy thử liên động có tải bằng nước sạch. 

Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp trong làng nghề vẫn chưa hoàn thiện xong hệ thống tiền xử lý để đưa chất lượng nước thải phát sinh từ nguồn nước thải về mức ngưỡng thiết kế ban đầu của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đồng thời trùng với thời điểm nghỉ tết và ảnh hưởng của dịch covid 19 nên khó khăn trong việc vận hành thử nghiệm dự án theo kế hoạch. 

Trên cơ sở ý kiến của huyện Hưng Hà và các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu phải tập trung mọi giải pháp để đưa trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đi vào vận hành thử nghiệm theo đúng phương án mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Thời điểm tiến hành khi các doanh nghiệp trong làng nghề đã hoạt động ổn định trở lại. Ở thời điểm hiện tại khi chưa tiến hành thử nghiệm được thì giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại làng nghề, lấy mẫu nước phân tích. Trên cơ sở đó tiếp tục có những báo cáo, đề xuất với tỉnh. 

Hoài Thu

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...