Tham mưu hoàn thành đại hội Đảng các cấp

Thứ 2, 01.06.2020 | 18:43:06
499 lượt xem

Chiều nay (01/6), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm nay. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 tại điểm cầu Hà Nội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị đưa ra là tham mưu chuẩn bị và hoàn thành việc tổ chức 19.487 đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm 197 cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch đề ra. Tổ chức quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Toàn quốc ngày 23/4/2020 về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. 

Các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Hội nghị cũng triển khai tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...