HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 xem xét thêm 12 tờ trình của UBND tỉnh

Thứ 2, 25.05.2020 | 10:32:10
417 lượt xem

Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về 12 tờ trình của UBND tỉnh để kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 16 sắp tới xem xét và quyết định phê duyệt triển khai. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năn 2020

Cụ thể, HĐND tỉnh nghe báo cáo, thảo luận cho ý kiến về 3 tờ trình liên quan tới việc đầu tư xây dựng các dự án cấp bách về đê, kè, cống đảm bảo an toàn mùa mưa, lũ năm 2020. 3 tờ trình về sử dụng đất và đất trồng lúa; 3 tờ trình về phê duyệt đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trình giao thông và khu kinh tế Thái Bình. 3 tờ trình về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và hỗ trợ liên quan tới dịch Covid-19. 

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất đây đều các vấn đề xác đáng, cấp bách. 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, xem xét kỹ lưỡng các nội dung trong tờ trình phải sát, đúng với thực tế, với quy định của pháp luật, sau đó trình lên kỳ họp bất thường HĐND sắp tới.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...