Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ 7, 23.05.2020 | 10:06:54
384 lượt xem

Sáng ngày 23/5, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình có 60 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị và các thông báo, kết luận, chương trình hành động… để lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện trên các lĩnh vực; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Công tác tổ chức cán bộ, tiếp dân, xử lý đơn thư, văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng được triển khai tích cực; tăng cường quản lý tài chính, tài sản; công tác quản trị, hoạt động của nhà khách chất lượng phục vụ từng bước được nâng cao. 

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy phấn đấu lãnh đạo hoàn thành toàn diện xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. 

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung tham luận, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đặt ra tại Đại hội.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...