Khó bàn giao kè Phương Cúc

Thứ 6, 22.05.2020 | 10:30:45
323 lượt xem

Mặc dù đến nay nhà thầu đã gần như hoàn thành các hạng mục của kè Phương Cúc tại đê tả Trà Lý, khu vực huyện Đông Hưng, song do chưa thể tháo dỡ các cầu thuyền và trụ cẩu nên kè chưa thể hoàn thành để bàn giao.

Kè Phương Cúc tại đê tả Trà Lý, khu vực huyện Đông Hưng

Kè Phương Cúc được đầu tư xây dựng có chiều dài hơn 520m, nằm trong dự án thí điểm xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tưới tiêu cho khu cánh đồng mẫu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh cho ba xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hiện kè đã thi công xong trên 90% khối lượng công việc.

Trụ cẩu bốc xếp vật liệu xây dựng chưa được tháo dỡ, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện kè Phương Cúc

 Phần việc còn lại chưa thi công được do vướng mặt bằng của 03 cầu thuyền và 05 trụ cẩu bốc xếp vật liệu xây dựng của các chủ bến bãi. Được biết, các cầu thuyền và trụ cẩu này xây dựng không được cấp có thẩm quyền cấp phép. Do đó cần thiết phải có phương án giải phóng mặt bằng để nhà thầu hoàn thành thi công kè Phương Cúc, bàn giao đưa vào sử dụng khi mùa mưa bão đã tới.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...