Xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Thứ 5, 21.05.2020 | 18:53:52
1,444 lượt xem

Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh là một trong 5 nội dung giao ước thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2020 diễn ra vào chiều 21/5. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020 dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các cơ quan Đảng năm 2020

Theo đó, tích cực tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý và chất lượng công tác. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy. Nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác phát triển và quản lý đảng viên. 

Các cơ quan Đảng trong khối ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục giữ vững và phát huy các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được; phấn đấu có 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 đơn vị được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...