Giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Thứ 3, 19.05.2020 | 19:30:28
615 lượt xem

Sáng 19/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đến nay, các huyện, thành phố đã chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho hơn 52.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng. Trong khi đó, đã có 5 huyện, thành phố đã hoàn thành chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội và 5 huyện, thành phố đã chi trả xong hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các nhóm khác vẫn đang tiếp tục được rà soát, lập danh sách và công khai theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đến thời điểm này công tác chi trả hỗ trợ chưa để xảy ra dư luận hoặc biểu hiện liên quan đến nhầm lẫn, sai sót hay lợi dụng là đáng ghi nhận. Đồng chí thống nhất đến ngày 20/5, các huyện còn lại phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho các trường hợp thuộc nhóm V là người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Về các nhóm còn lại, trường hợp nào đúng theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ thì lập danh sách đến 30/5 phải hoàn thành. Trường hợp nào còn băn khoăn thì sau 30/5 sẽ họp bàn để quyết định, xem xét việc hỗ trợ lần 2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng yêu cầu cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu cơ chế chính sách của Nhà nước để giám sát, các cấp chính quyền có trách nhiệm nắm chắc các trường hợp nhận hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 trình UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, lập danh sách cụ thể về các trường hợp giáo viên hợp đồng tại các trường. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng thống nhất với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ 277 lao động thuộc Công ty V.J.One trên địa bàn huyện Đông Hưng. Đồng chí yêu cầu cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu cơ chế chính sách của Nhà nước để giám sát, các cấp chính quyền có trách nhiệm nắm chắc các trường hợp nhận hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch. 

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...