Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Thaco

Thứ 4, 13.05.2020 | 11:21:53
439 lượt xem

Sáng 13/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco -Thái Bình.

Hội nghị nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình sáng 13/5

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã chi trả bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được hơn 190 ha trong tổng số gần 200 ha, với số tiền đã chi trả hơn 203 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại xã An Cầu, còn 35 hộ đất ở của thôn Lương Cầu chưa thống nhất phối hợp kiểm đếm. Lý do, các hộ này trồng thêm nhiều cây cối, cơi nới nhiều tài sản phát sinh sau khi có thông báo thu hồi đất ngày 23/8/2019. 

Sau khi huyện Quỳnh Phụ báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco -Thái Bình. 


Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...