Bố trí, sử dụng nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định

Thứ 6, 08.05.2020 | 19:05:20
887 lượt xem

Chiều ngày 08/5, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo thẩm định các tờ trình của UBND tỉnh về việc đầu tư nâng cấp, xử lý các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo thẩm định các tờ trình của UBND tỉnh về việc đầu tư nâng cấp, xử lý các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cụ thể, HĐND tỉnh Thái Bình nghe trình bày báo cáo thẩm định 7 tờ trình của UBND tỉnh tập trung về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với các công trình cấp bách, khẩn cấp, đảm bảo tính an toàn các công trình đê điều, khu dân cư trong mùa mưa, lũ, bão năm 2020 và dự án xây dựng một số tuyến đường trong khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng. 

Đồng chí  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đàm Văn Vượng yêu cầu bố trí, sử dụng nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương, tính cấp bách xây dựng các dự án; đề nghị các cấp sở ngành đánh giá cụ thể về thẩm quyền, kế hoạch sử dụng các nguồn vốn đầu tư để triển khai các dự án phù hợp với quy định, hạn chế nợ xây dựng cơ bản. Sau khi đánh giá, thống nhất việc thẩm định các dự án, dự kiến sẽ được trình lên kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 16 sắp tới để quyết định phê duyệt và triển khai xây dựng.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...