Xã Minh Tân (Đông Hưng) phấn đấu phát triển kinh tế và tiến tới xã NTM nâng cao trước năm 2025

Thứ 2, 04.05.2020 | 11:08:23
648 lượt xem

Sáng ngày 04/5, Đảng bộ xã Minh Tân, huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 33, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Minh Tân đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả toàn diện. Tổng giá trị sản xuất 5 năm là 1.120 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 8,7%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 50 triệu đồng. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Minh Tân phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người từ 50-60 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. 

Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...