UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về đầu tư dự án cấp nước sạch cho Khu kinh tế

Thứ 3, 28.04.2020 | 11:09:51
909 lượt xem

Sáng 28-4, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh Thái Bình báo cáo giải quyết đề nghị nghiên cứu dự án cấp nước sạch tại các khu chức năng trong quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, thuộc địa phận huyện Thái Thụy của công ty CP kinh doanh nước sạch và vật tư ngành nước Thanh Bình.

Công ty Thanh Bình đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng của 8 khu, cụm công nghiệp, dịch vụ thuộc Khu kinh tế Thái Bình nằm trên địa bàn huyện Thái Thụy với tổng diện tích là hơn 3.250ha. Bao gồm các KCN – đô thị - dịch vụ Xuân Hải; Tân Trường 1 và 2; Liên Hà Thái; KCN Thụy Trường, KCN Thụy Lương, cụm công nghiệp Trà Linh và khu dịch vụ cảng, khu du lịch sinh thái, KCN Thái Thượng. Tổng công suất dự kiến sau khi hoàn thành là 60.000m3/ngày đêm. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động khác.

Bản đồ định hướng cấp nước cho Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2050

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở ngành, địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Cung cấp nước sạch cho các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình là rất quan trọng. Vì vậy, với đề xuất nghiên cứu dự án cấp nước sạch của công ty Thanh Bình là cần thiết. Tuy nhiên, phải đảm bảo theo đúng các quy định tại Quyết định số 1486 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình.


Trên cơ sở đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban quản lý KKT và các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan làm việc với các đơn vị hiện đang được UBND tỉnh quy hoạch cho cấp nước sạch nông thôn ở khu vực phía Bắc để thống nhất các vấn đề liên quan trong đầu tư cấp nước sạch. Đồng thời, căn cứ vào ý kiến các sở ngành tại cuộc họp hôm nay để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 10.5.2020 để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...