Quyết liệt chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân từ nay tới cuối vụ

Thứ 7, 25.04.2020 | 18:11:10
810 lượt xem

Chiều ngày 25/4, đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại huyện Kiến Xương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành nông nghiệp và các huyện bám sát đồng ruộng tuyên truyền hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo ra đồng phòng trừ sâu bệnh bảo đảm cho lúa xuân phát triển an toàn từ nay tới cuối vụ.

đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại huyện Kiến Xương

Đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa xuân được tỉnh phát động từ ngày 23-27/4. Do những ngày qua có mưa nên đã ảnh hưởng tới tiến độ phun thuốc phòng trừ. Tính đến ngày hôm nay toàn tỉnh mới phun được khoảng 30% diện tích. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân hiểu đúng về tầm quan trọng của đợt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân giai đoạn này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo xuống đồng phun thuốc theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn. Nếu thời tiết tiếp tục mưa có thể kéo dài lịch phun đến ngày 29/4. 

Do thời tiết có mưa nên toàn tỉnh mới phun được khoảng 30% diện tích lúa bị bệnh

Ngành nông nghiệp bám sát đồng ruộng và diễn biến thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật phun, khuyến cáo nông dân thực hiện cho phù hợp. Các ngành chức năng liên quan tăng cường tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; kiên quyết không để hàng giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng để nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân. Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý và chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...