BCH Liên minh HTX tỉnh Thái Bình triển khai về công tác cán bộ

Thứ 5, 23.04.2020 | 15:31:31
439 lượt xem

Sáng 23/4, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, triển khai về công tác cán bộ, bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020.

Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành triển khai về công tác cán bộ

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí kiện toàn 2 vị trí Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, 1 vị trí từ nguồn nhân sự tại chỗ đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong quy hoạch chức danh Phó chủ tịch liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt năm 2020, 1 vị trí Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức điều động cán bộ về công tác tại Liên minh HTX tỉnh, giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Về nhân sự, Ban thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu đồng chí Trương Thanh Sơn – Phó trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban tổ chức Tỉnh ủy. Về nhân sự tại chỗ, Liên minh HTX tỉnh giới thiệu đồng chí Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức hành chính kinh tế và đồng chí Nguyễn Xuân Sỹ - Trưởng phòng Chính sách tổ chức cơ sở. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...