Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Thứ 2, 20.04.2020 | 15:56:22
356 lượt xem

Cơ cấu, gia hạn thời hạn trả nợ gốc và lãi, giảm lãi suất cho vay là 1 số cơ chế, chính sách được nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn để sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ảnh hưởng của dịch Covid -19 tác động không nhỏ đến các hộ nuôi thả thủy sản

Cũng như nhiều hộ chuyển đổi nuôi trồng thủy sản vùng đất bãi ven sông Hóa, xã An Ninh, Quỳnh Phụ do ảnh hưởng của dịch Covid -19, hơn 25 tấn cá chép của gia đình ông Phạm Quý Hơn, thôn Dục Ninh 2, đã quá kỳ xuất bán đã 2 tháng nay mà chưa  tiêu thụ được. Trung bình mỗi ngày phải tiêu tốn 4,5 triệu đồng tiền cám để nuôi cầm chừng giữ đàn. Khó khăn, chống chất khó khăn. 

Ông Phạm Quý Hơn, thôn Dục Ninh 2, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ:

 Đợt dịch này thì không biết đến bao giờ, nên khó khăn là cái tiêu thụ hàng; lãi suất ngân hàng, tín dụng, rồi vay trong, vay ngoài là nó cũng khó, nhưng cũng may là đợt này là quỹ tín dụng hỗ trợ được 1 phần lãi suất nên gia đình cũng đỡ khó khăn.


Theo số liệu thống kê của Quỹ tín dụng nhân dân An Ninh, hầu hết các thành viên vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, kinh doanh vận tải  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Ông Đào Khắc Việt, Chủ tịch HĐQT Quý tín dụng nhân dân An Ninh, huyện Quỳnh Phụ: 
Hiện nay gần 1000 thành viên được chúng tôi hỗ trợ vay vốn. Tổng dư nợ là trên 200 tỷ thì chúng tôi đồng loạt bắt đầu từ ¼ thì hỗ trợ cho thành viên là 0,4%/năm trên tổng lãi suất và thời gian trong giai đoạn 1 thì chúng tôi hỗ trợ cho thành  viên là 3 tháng. 

Thời gian qua, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay từ 0,4% đến 1,5%/năm tùy từng thời hạn, đối với các khoản vay từ 11/2 và khoản cho vay mới đến cuối tháng 4 năm nay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong đó, doanh số cho vay mới là trên 730 tỷ đồng. Thực hiện miễn, giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm giữ nguyên nhóm nợ,  với tổng dư nợ gần 56 tỷ đồng. 

Sự hỗ trợ này,  giúp các doanh nghiệp, người dân phần nào vơi bớt khó khăn, sớm ổn định sản xuất trở lại khi đại dịch đi qua. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...