Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Thứ 7, 18.04.2020 | 19:07:27
299 lượt xem

Bám nắm cơ sở, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn là những giải pháp đang được huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.

Dịch bệnh Covid - 19 đã tác động xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở Tiền Hải

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 đã tác động xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các phòng ban chức năng bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất.

 Bên cạnh số ít những doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do thiếu nguyên phụ liệu đầu vào hay không xuất khẩu được hàng thì phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì sản xuất ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện từ đầu năm đến nay đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất phần lớn tập trung ở các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong khu công nghiệp Tiền Hải./.

   Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...