Thái Thụy đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển

Thứ 5, 16.04.2020 | 19:14:17
635 lượt xem

Xác định muốn thu hút mời gọi các nhà đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình thì việc hoàn thành tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo các phòng ban phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến đường đi qua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn huyện Thái Thụy dài 20,6km, qua 11 xã

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn huyện Thái Thụy dài 20,6km, qua 11 xã. Hiện giai đoạn 1 của dự án dài 9km thì đã giải phóng xong và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 8,95km. Còn 0,5km đất ở của 17 hộ thuộc xã Thụy Trình đang được tập trung GPMB và thực hiện tái định cư. 

Đối với giai đoạn 2 của dự án dài 11,6km đi qua 06 xã thì đã giải phóng xong và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 10,86km. Hiện còn 0,74km đất ở thuộc các xã Thụy Hà, Thái Nguyên, Thái Thượng và xã Thái Đô đang tiến hành GPMB. 

Thái Thụy đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển

Để đẩy nhanh tiến độ, huyện Thái Thụy tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với dự án. Nhất là đồng ý với các phương án và đơn giá hỗ trợ, bồi thường GPMB theo quy định của nhà nước. Tiến tới sớm GPMB xong để bàn giao cho nhà thầu thi công theo tiến độ đề ra.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...