Phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội

Thứ 5, 09.04.2020 | 16:26:15
515 lượt xem

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy làm việc với thị trấn Diêm Điền về kết quả công tác sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thị trấn Diêm Điền và kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Thái Thụy.

Thị trấn Diêm Điền mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thụy Hà, Thụy Lương và thị trấn Diêm Điền cũ. Công tác sáp nhập, công bố quyết định thành lập Đảng bộ, kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của thị trấn Diêm Điền mới đã được hoàn thành và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay huyện Thái Thụy đã có 19 xã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên các địa phương đang dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh. 

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, tập trung cao cho việc thực hiện 2 nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường công tác quản lý xã hội, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về đất đai, công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn, quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự. Đồng thời quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng sau khi sáp nhập. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát các quy trình hướng dẫn của TW và của tỉnh để xây dựng, bố trí sắp xếp nhân sự cho phù hợp. 

Đến kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa An, đồng chí yêu cầu huyện Thái Thụy cùng với chống dịch thì phải tập trung cao nhất cho công tác chỉ đạo sản xuất, không được chủ quan, xem nhẹ mà phải coi đây là nhiêm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chủ động bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân cả về vật tư, kỹ thuật để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...