Đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch bệnh

Thứ 4, 08.04.2020 | 15:20:55
475 lượt xem

"Đảm bảo sản xuất kinh doanh phù hợp, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19" Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình khi kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình và Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng vào sáng 8/4.

Thực hiện cách ly toàn xã hội, từ ngày 1/4, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình tạm dừng sản xuất; chỉ duy trì bộ phận bán và giao hàng, song vẫn đảm bảo mức lương bình quân gần 4 triệu đồng/người/tháng. 


Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát sức khỏe của cán bộ, người lao động; thực hiện giãn cách, chia 2 ca sản xuất. Đảm bảo việc làm ổn định cho 300 lao động, với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng cảm, chia sẻ khó khăn; yêu cầu các doanh nghiệp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Trước đó, kiểm tra, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên đang làm việc tại  đường dây nóng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tiếp nhận, phản ánh, giải quyết kịp thời các kiến nghị  của nhân dân.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...