Nhân dân đánh giá cao tính khoa học của Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 7, 28.03.2020 | 17:20:01
142 lượt xem

Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đợt sinh hoạt chính trị lớn của tỉnh nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII.

Phần lớn các ý kiến đều đánh giá cao tính khoa học, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và có tính toàn diện trong các nội dung của dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Ông Tăng Gia Lộc - Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình: Dự thảo Văn kiện lần này có nhiều điểm đổi mới, cách trình bày ngắn gọn, khoa học nhưng cũng rất đầy đủ và toàn diện các kết quả của nhiệm kỳ qua. Người dân chúng tôi đọc là hiểu ngay.Ông Phạm Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình: Dự thảo báo cáo ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu và đã đánh giá được toàn diện kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nhiệm kỳ qua.


Ông Vũ Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình: Chúng tôi thấy rằng trong báo cáo đã thể hiện 5 phần rõ ràng về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện của nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là 5 bài học kinh nghiệm đã được chỉ rõ trong dự thảo.


Điều đó cho thấy dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có đổi mới và có chất lượng cao. Phản ánh khá đầy đủ toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, những yếu kém sát hợp với tình hình thực tế. Chỉ ra rõ được nguyên nhân, kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu. Đồng đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới một cách khá cụ thể, phù hợp với tình hình của tỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn./.

Hữu Phước                                          

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...