Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 7, 28.03.2020 | 16:20:19
428 lượt xem

Hiện nay, các địa phương đang tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có những ý kiến đóng góp quý báu để tỉnh Thái Bình đề ra các giải pháp, kế hoạch hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Điều đó thể hiện ở Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm qua ước tăng 10,13%/năm, vượt mục tiêu đại hội 19 đề ra là 8,6%/năm. Cao hơn mức bình quân cả nước và gấp 1,5 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước.

Nhiều cử tri đánh giá, để đạt được kết quả này là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sát sao của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp được xem là hướng quan trọng trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới. Muốn vậy thì tỉnh cần có những giải pháp để giải quyết được những tồn tại hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Thảo - Bí thư Đảng bộ phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình: Tôi thấy rằng nhiệm kỳ qua tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu hút đầu tư các doanh nghiệp về phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước. Chúng tôi cho rằng nhiệm kỳ tới, tỉnh, thành phố phải làm tốt được công tác giải phóng mặt bằng muốn vậy phải giải quyết được hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Có như vậy mới làm tốt được công tác giải phóng mặt bằng, thì mới thu hút được các nhà đầu tư.Phát triển công nghiệp là yếu tố quan trọng trong thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, cử tri cho rằng: thu hút đầu tư, Phát triển Công nghiệp phải đi đối với công tác bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Việt Hà - tổ 20, phường Trần Lãm, TP Thái Bình: Vấn đề ô nhiễm môi trường thì địa phương nào cũng gặp phải . Tôi nhận thấy thời gian qua, tỉnh Thái Bình và thành phố đã rất quan tâm đến môi trường rồi, giữ cho tỉnh vừa phát triển nhưng đảm bảo môi trường sạch, trong lành. Tuy nhiên nhiệm kỳ tới, tôi cho rằng  tỉnh phải tiếp tục giải quyết tốt được việc  thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường bền vững, giải quyết tốt  ô nhiễm trong phát triển tại các Khu, cụm công nghiệp và các làng nghề.


Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX có ý nghĩa quan trọng trong đề ra các phương hướng, mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới. Vì vậy những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ là kênh thông tin quan trọng để tỉnh tiếp thu, chọn lọc. Từ đó, đề ra các giải pháp hiệu quả giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...