Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 5, 26.03.2020 | 17:25:42
4,835 lượt xem

Ngay sau khi Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng hội Đảng bộ tỉnh được công bố, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các nội dung được đề cập trong dự thảo văn kiện đã dành được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nghiên cứu những nội dung đề cập trong văn kiện, nhiều ý kiến nhận định Dự thảo văn kiện đã nắm bắt được những nhu cầu then chốt đối với sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: Đánh giá về công tác xây dựng Đảng trong dự thảo văn kiện đã đề cập rất rõ ràng ngay cả những tồn tại hạn chế cũng đã được đề cập khá chi tiết. Tuy nhiên trong phần phương hướng mục tiêu thì cần phải bổ sung để gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội,những thách thức đặt ra trong 10 năm, 20 năm tới.


Những quan điểm mới về phát triển kinh tế là nội dung dành được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là những nội dung mới về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh có nhiều lợi thế, thách thức đan xen.

Ông Phạm Công Diện - Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Thư: Bố cục, ngôn từ rất chuẩn, có thể nói Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2015 đã đánh giá một cách rất toàn diện những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Song phần phương hướng nên cụ thể hơn đối với các nhiệm vụ về phát triển khu kinh tế gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.


Các ý kiến cũng chú trọng tới việc phát huy sức mạnh toàn dân đối với việc công bố dự thảo văn kiện lần này. Văn kiện đã nhấn mạnh tới sự đồng thuận xã hội là yếu tố quan trọng để tạo ra được sự ủng hộ cao hơn đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Bà Lê Hải Duyên - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Vũ Thư: Dự thảo văn kiện cũng cần đề cập sâu hơn về vai trò phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể trong thời gian qua như thế nào. Từ đó có các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.


Có thể nói, việc đưa Dự thảo văn kiện Đại hội bộ tỉnh ra lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân đã và đang tạo một bầu không khí dân chủ trong xã hội. Một bầu không khí ở trong đó, mỗi người dân sẽ thể hiện được quyền và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của tỉnh./.

Hữu Phước

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...