Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 5, 19.03.2020 | 15:49:17
215 lượt xem

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, huyện Tiền Hải đã hạn chế tối đa những vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở.

Lũy kế đến hết năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Tiền Hải đã tiến hành, tổ chức kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho trên 1.300 thửa đất, cấp đổi, cấp lại cho gần 3.000 thửa đất. 

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ cá nhân, UBND huyện Tiền Hải tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, thị trấn tập trung cao thực hiện việc lập hồ sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn và giải quyết những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...