Xã Liên Hoa phát huy lợi thế sau sáp nhập

Thứ 4, 18.03.2020 | 15:37:48
178 lượt xem

Liên Hoa là đơn vị hành chính cấp xã mới dựa trên sự sáp nhập của 2 xã là Hoa Nam và xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng. Tận dụng những lợi thế mới sau sáp nhập, xã Liên Hoa nhanh chóng kiện toàn bộ máy và đề ra các giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhiệm kỳ mới.

Việc sáp nhập 2 xã Hoa Nam và Hoa Lư thành xã Liên Hoa làm tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã mới. Hiện nay, xã Liên Hoa đang tập trung kiện toàn đầy đủ bộ máy tổ chức mới, công tác chuẩn bị nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới. Trong đó, phát huy lợi thế nông nghiệp của xã Hoa Nam trước đây để tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại theo hướng hàng hóa. 

Với xã Hoa Lư cũ có thế mạnh trong các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, địa phương tập trung mở rộng giao thương, buôn bán hàng hóa, nhất là các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ đó, xã Liên Hoa tạo nguồn nội lực để duy trì và phát huy các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...