Quyết định 1808, 1809 về hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 09.08.2014 | 08:12:41
791 lượt xem

 Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư và Huyện Đông Hưng.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2,cho các xã thuộc các huyện: Kiến Xương, Vũ Thư, Thái Thụy và Hưng Hà

 Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...