Huyện Đông Hưng báo cáo kết quả giải quyết tồn tại công tác giải phóng mặt bằng đường dây 220Kv Thái Bình - Nam Định

Thứ 4, 06.08.2014 | 10:38:37
769 lượt xem

Sáng ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Đông Hưng nghe kết quả thực hiện và đề xuất phương án giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 220Kv Thái Bình - Nam Định qua địa bàn xã Minh Châu, huyện Đông Hưng. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Thời gian qua, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Đông Hưng công khai phương án, bàn giao Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án với tổng kinh phí chi trả hơn 3,3 tỷ đồng. Các hộ dân đã nhận tiền đầy đủ và cam kết bàn giao mặt bằng. Mặt khác, UBND huyện Đông Hưng đã phê duyệt quy hoạch địa điểm khu đất dự kiến giao đất có thu tiền gắn với đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của xã Minh Châu; quy hoạch thành 32 lô đất, trong đó có 7 lô để giao cho 7 hộ. Dự kiến sẽ kết thúc công khai và hoàn thiện phương án trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước ngày 15/8/2014.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân một số tồn tại, vướng mắc và bàn giải pháp để có thể sớm triển khai thi công Dự án đường dây 220Kv Thái Bình - Nam Định qua địa bàn xã Minh Châu, huyện Đông Hưng.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  giao cho UBND huyện Đông Hưng chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND xã Minh Châu tiếp tục tuyên truyền, công khai vị trí quy hoạch Khu tái định cư để các hộ gia đình thuộc diện di dời biết và tuân thủ thực hiện. Ban quản lí điện miền Bắc cần tập trung nhân lực, vật tư triển khai thi công trước ngày 20/8/2014. UBND huyện Đông Hưng và xã Minh Châu cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc thi công diễn ra an toàn, thuận lợi.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...