Quyết định 1686 và 1663 về hỗ trợ xi măng

Thứ 2, 28.07.2014 | 08:53:28
663 lượt xem

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 về việc điều chuyển danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm I, cho các xã thuộc huyện Kiến Xương và huyện Vũ Thư.

 Nội dung chi tiết xem tại đây  

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải.

 Nội dung chi tiết xem tại đây

 
  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...