Triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ 7, 26.07.2014 | 10:49:52
821 lượt xem

UBND tỉnh phối hợp với Hội y tế công cộng tỉnh Thái Bình, Hội y tế công cộng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thực thi Luật và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu về tình hình thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá tại Thái Bình trong tháng 5/2014 do Hội Y tế công cộng Việt Nam tiến hành điều tra. Báo cáo về sự thực thi các quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá tại Thái Bình trong tháng 5/2014. Kết quả điều tra cho thấy công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Thái Bình được thực hiện bài bản tại các cơ quan Nhà nước, các đơn vị thuộc nhóm ngành y tế, giáo dục với việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại công sở, có quy định cấm hút thuốc, treo biển cấm hút thuốc và có quy chế xử phạt hành vi vi phạm.

Giai đoạn 2011 - 2016, cùng với tỉnh Khánh Hòa, Thái Bình tiếp tục được lựa chọn là địa phương triển khai mô hình không khói thuốc, góp phần vào công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Khánh Giang

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...