Quyết định 1663 và Công văn 2119 về hỗ trợ xi măng

Thứ 3, 22.07.2014 | 16:15:26
646 lượt xem

 Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải

Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn số 2119/UBND-NN ngày 22/7/2014  của UBND tỉnh về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...