Quyết định 1602 và 1594 về hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 16.07.2014 | 07:30:55
654 lượt xem

 Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc  điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới với các công trình nhóm 2 cho các xã thuộc huyện Vũ thư và huyện Đông Hưng.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm I, công trình nhóm 2, công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...